Геологічний розріз родовищ

На малюнку нижче представлений геологічний розріз родовищ торгівельної марки "Іволжанська"